Redactie en aansprakelijkheid

Vuurvogel Blog besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Vuurvogel Blog behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

De Vuurvogel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

CMS & Design

Designed by Vuurvogel. Theme: WordPress Twenty Twenty-Three

Onderhoud & beheer

Redactie, webdesign, webontwikkeling, onderhoud en beheer zijn in handen van Vuurvogel Blog. Als je een vraag hebt neem dan contact met me op via het contactformulier.

De inhoud

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van De Vuurvogel. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van De Vuurvogel.

Delen op sociale media voor persoonlijk gebruik, zonder wijziging van teksten, is toegestaan maar altijd met bronvermelding en / of een link naar de bron.

Afbeeldingen en foto’s

Op de website staat ook inhoud van, of gemaakt door, derden. Voorbeelden hiervan zijn de banner foto en de afbeeldingen bij individuele blogartikelen. Alle afbeeldingen zijn zorgvuldig samengesteld en zijn vrij van rechten.

Credits

Alle afbeeldingen zijn, onder andere, afkomstig van: